3513548350336813533

شنبه 19 آبان 1397

عکاس: راهب هماوندی

مراسم معارفه وزیر راه و شهرسازی

معارفه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.