3513452384900047324

شنبه 19 آبان 1397

عکاس: چاوش هماوندی

تماشاگران دیدار پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن

حضور تماشاگران دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن در استادیوم آزادی