3354711403442162706

پنج شنبه 14 تیر 1397

عکاس: مهدی ایمانی

زندگی عشایر ارسباران

زندگی عشایر ارسباران آمیخته با زیبایی و سختی های فراوان است. عشایر پیش از آن که طلوعی بر زمین و زمان روشنایی بخشد قبل از خروس خوان صبح و همقدم با نسیم سحرگاهان روز خود را آغاز می‌کنند، طبیعت دل انگیز و روح نواز دشت ها و کوه‌های با صلابت مامن آنهاست و سادگی و صمیمیت پیشه آنها.