3257293585517771993

دوشنبه 27 فروردین 1397

عکاس: امیر صادقیان

من تاقان گل هستم

تاقان گل دهدار دختر 18ساله ای است که در روستای کسر پیشکمر از توابع شهرستان کلاله زندگی می کند.<br/>حاصل ازدواج فامیلی پدر و مادر تاقان گل سه فرزند دختر است؛ تاقان گل فرزند آخر خانواده از معلولیت جسمی رنج می برد.<br/>رجب دهدار پدر تاقان گل از طریق کارگری مایحتاج خانواده را تامین می کند که تنها صرف تامین مواد غذایی می شود. <br/>تاکنون از طریق جمع آوری کمک های مالی توسط اهالی روستا برای تاقان گل یک ویلچر تهیه شده که تاقان گل تنها برای مصارف ضروری بیرون از خانه از آن استفاده می کند و بیشتر اوقات خود را در خانه می‌گذراند.<br/>مجموعه پیش رو قسمتی از زحمات، سختی ها، شادی ها و غم های مادر تاقان گل و خواهرانش را به تصویر کشیده است.<br/>رنج و زحمتی که علاوه بر تاقان گل، مادر و دیگر اعضای خانواده در نگهداری او به جان می خرند و از دریچه ی چشم این کودک معلول به تصویر کشیده شده است. متاسفانه افرادی که از معلولین نگهداری می کنند کمتر مورد توجه قرار می گیرند؛ چه بسا هرگز به چشم نمی آیند.