3245097259475729185

جمعه 17 فروردین 1397

عکاس: امیر صادقیان

مراسم سنتی عروس بران ترکمن ها

مراسم عروسی ترکمن ها همراه با آئین هایی که از گذشته های دور به یادگار مانده و همچنان در میان این قوم باقی مانده است. ازدواج و جشن عروسی در میان مردم روستای پست دره گلستان آداب و رسوم ویژه‌ای دارد که از گذشته های دور همچنان حفظ شده است.