3240144385989573740

دوشنبه 13 فروردین 1397

عکاس: محمد زائرنیا

رویش لاله ها در بوستان ملت مشهد

با فرارسیدن فصل بهار میلیونها بوته گل پیازی(لاله ) و فصلی در خیابانها و بوستان های سطح شهر مشهد کاشته می شود.این جشنواره گل از ابتدای فروردین تا نیمه اردیبهشت ماه ادامه دارد.