3220477240287072065

شنبه 26 اسفند 1396

عکاس: امیر صادقیان

بازار گل و گیاه در آستانه نوروز

خرید گل و گیاه در آستانه نوروز در بازار گل و گیاه شهر شیراز با فرا رسیدن سال نو رونق گرفته است.