3189529819516886941

سه شنبه 1 اسفند 1396

عکاس: محمد زائرنیا

اجتماع فاطمیون و تشییع شهدای گمنام دفاع مقدس و مدافع حرم ‎

اجتماع بزرگ فاطمیون و تشییع شهدای گمنام دفاع مقدس و مدافع حرم با حضور پرشور مردم مشهد برگزار شد. ‎