3167387398342383087

جمعه 13 بهمن 1396

عکاس: لاله خواجویی

سفر رئیس جمهور به کرمان

سفر رئیس جمهور به منظور دیدار و گفتگو با مردم و افتتاح چندین پروژه صنعتی و عمرانی وارد شهر سیرجان در استان کرمان شد.