3156298879750440670

چهارشنبه 4 بهمن 1396

عکاس: امیر صادقیان

آیین جشن تکلیف دختران

آیین جشن تکلیف بیش از 1000 دانش آموز دختر آموزشگاه های شهر شیراز صبح امروز چهارشنبه با عنوان کبوتران حرم ،در آستان احمدی و محمدی برگزار گردید.