3108135789176284654

شنبه 25 آذر 1396

عکاس: حامد نیستانی

کورس پاییزه اسب‌دوانی در بجنورد

کورس پاییزه اسب‌دوانی با حضور ورزشکارانی از شهرستان‌های خراسان شمالی در پیست اسب‌دوانی بجنورد برگزار شد.