3103394989153253791

سه شنبه 21 آذر 1396

عکاس: حسین یاراحمدی

در آرزوی مدرسه

علی مالکی یازده ساله فرزند اخر از خانواده هفت نفری و ساکن یکی از روستاهای زابل هست دو خواهر و برادرانش تا مقطع راهنمایی درس خوانده اند،ولی علی به دلیل مشکلات مالی خانواده اش به مدرسه نرفته و موفق به تحصیل نشده است.پدر علی قبلا کشاورز بوده ولی در حال حاظر به دلیل نبود اب و خشکسالی بیکار و خانه نشین شده است.علی کودکی خلاق و کنجکاو است و گاهی اوقات به دلیل کنجکاوی به مدرسه قدیمی نزدیک خانه شان میرود.