3097136094358833746

پنج شنبه 16 آذر 1396

عکاس: حسین یاراحمدی

اشتغال زایی کمیته امداد امام خمینی (ره) در زابل

با حمایت های مالی و اجرای طرح های اشتغال زایی مستمر کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر زابل و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان انگیزه مهاجرت کاسته شده و باعث اشتغال زایی برای افراد دریافت کننده وام و دیگر شهروندان شده است.<br/>