3092178671305751356

یکشنبه 12 آذر 1396

عکاس: حداد منصوری

زندگی مردم در مناطق زلزله زده غرب کشور

پس از گذشت چندین روز از وقوع زلزله در غرب کشور مشکلات زیادی همچنان گریبانگیر مردم این مناطق هست که همراهی و همکاری مستمر مراکز مربوطه را می طلبد.