3084947692629203669

دوشنبه 6 آذر 1396

عکاس: محمد حسن صلواتی

روستاهای خراسان رضوی 8 ماه پس از زلزله

هفت ماه و 18 روزا ز وقوع زلزله 6 ریشتری سفید سنگ شهرستان فریمان در نزدیکی مشهد گذشته، اما چادرهای سفید رنگ هلال احمر هنوز کم و بیش در روستاها برپاست. کنار هر چادر، روی خانه های کاهگلی آوار شده روستاییان هم البته خانه ای نوساز جان گرفته است.