3078830982863003727

چهارشنبه 1 آذر 1396

عکاس: سعید خلیلی

مناطق زلزله زده غرب کشور

پس از وقوع زلزله مرگبار غرب کشور سیل کمکهای مردمی و دولتی به این مناطق روانه شد با کاهش دمای هوا و سرمای محیط شرایط جدیدی برای آوارگان زلزله بوجود آمده که نیازمند کمکهای دایمی برای این مناطق تا حصول سرپناه دایمی می باشند.