3075299079655184149

یکشنبه 28 آبان 1396

عکاس: مهدی جهانگیری

مراسم شام غریبان شهادت حضرت امام رضا (ع)

مراسم شام غریبان شهادت حضرت امام رضا (ع) و وداع با ماه صفر عصر امروز یکشنبه با حضور گسترده عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) در مشهد برگزار شد.