3053146013086162023

چهارشنبه 10 آبان 1396

عکاس: afp

اجلاس سران کشورهای ایران ، روسیه و آذربایجان

اجلاس سران کشورهای ایران ، روسیه و آذربایجان بعدازظهر امروز چهارشنبه با حضور روسای جمهور سه کشور برگزار شد.