3022267150370654710

شنبه 15 مهر 1396

عکاس: سعید خلیلی

گرامیداشت روز جهانی کودک

مراسم روز جهانی کودک با حضور 500 نفر از کودکان کار و خیابان در جنوب تهران برگزار شد.