2886650844177536001

دوشنبه 29 خرداد 1396

عکاس: afp

احیا شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد کوفه

مراسم احیا شب بیست و سوم ماه رمضان با حضور شیعیات حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در مسجد کوفه عراق برگزار شد.