2886611154955822541

دوشنبه 29 خرداد 1396

عکاس: مجید آزاد

تقدیر از پیشکسوتان ورزش های زورخانه ای

مراسم تقدیر از پیشکسوتان ورزش های زورخانه ای عصر یکشنبه در زورخانه یادبود شهدای کن برگزار شد.