2886603888264951281

دوشنبه 29 خرداد 1396

عکاس: سعید خلیلی

نشست خبری نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین

نشست خبری "ناصر ابوشریف" نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز صبح دوشنبه در باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد.