لوگوی جام جم ورزشی

  • ترجیح فانتزی بازها به ستاره های واقعی

    «قهرمان واقعی در اکثر مواقع آن کسی نیست که شما او را می بینید و به عنوان یک قهرمان می شناسیدش، قهرمان واقعی کسی است که شما نمی بینید و ارزش کارش را درک نمی کنید.» (نورمن کلارکسن، مفسر ورزشی ایرلندی)