stats
لوگوی جام جم ورزشی
  • بر طبل تفرقه نکوبید

    علی کریمی را خوب می‌شناسیم. او در این سال‌ها ثابت کرده است که مقتدرانه در برابر حق مردم و حق فوتبال ایستادگی می‌کند.