لوگوی جام جم ورزشی

  • بازی‌های داخل سالن آسیا

    یک نقره و ۲ برنز آزادکاران در ترکمنستان

    حسین الیاسی نماینده وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد ایران مدال نقره بازی‌های داخل سالن آسیا را بر گردن آویخت.حاج آقانیا و عموزاد نیز در اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.