لوگوی جام جم ورزشی

  • گفت و گویی خواندنی با بهترین دختر بدمینتون باز ایران

    ثریا آقایی: من «متفاوت» هستم

    ثریا آقایی یک لحظه آرام و قرار ندارد. اصلا نمی‌تواند یک جا بنشیند و وقت بگذراند. حتما باید کاری برای انجام دادن داشته باشد.