لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: پیراهن تیم ملی فوتسال را با نخ و سوزن آماده کردیم
  • با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال

    پیراهن تیم ملی فوتسال را با نخ و سوزن آماده کردیم!

    رئیس فدراسیون فوتبال را در روزی تعطیل و در فدراسیون فوتبال پیدا کردیم؛ در روزی که اجبارا باید در محل کارش حضور می‌داشت و همراه یکی دو نفر آمده بود برای حل یک مشکل بزرگ.