نظرات شما ( 32 نظر )

چندتانظرروحذف كردیدچرا
اعدام راحت ترین مجازاتی است كه برای چنین مجرمانی صادر می شود ، مجرم هیچ دردی احساس نمی كند ولی اگر به مجازات دیگری محكوم می شد رنج بسیاری می كشید .اعدام تاثیر اخلاقی و تربیتی ندارد ، فقط صورت مساله را پاك می كند به قول معروف نه خانی آمده نه خانی رفته . امیدوارم قوه قضاییه بخودش بیاید با صدور اینگونه احكام جامعه تعالی نمی یابد
هرچه سریعتر اعدام بشه غلط كرده اشتباهش جون یه ادم مظلوم بی گناه و گرفته قابل بخشش نیست
نباید اعدام شود زیرا زیر سن قانونی بوده و یك اشتباهی كرده است باید به كانون اصلاح و تربیت تحویل داده شود .
چه اشتباه كوچیكی كرده اصلا ارزش نداره آدم درمورد اشتباه به این كوچیكی حرف بزنه تجاوزقتل بریدن گلوسوزوندن جسدبااسید چیزمهمی نیست ای بابابچه بوده نفهمیده نازی نازی كوچولو غصه نخوری زودزودآزادمیشی
نكنه باهاش همدستی
اعدام بمونه برای جرم بعدیش كه سنش هم بدون شك دیگه میرسه!
بایداعدام بشه دیگه جنایت ازاین بدتروجود داره مگه ...
زودتر اعدام بشه لطفا اعتراض نكنید به حكم تا زمین از لوس وجود همچین موجوداتی پاك بشود از قوه قضاییه هم سپاسگزارم هر چند زمان طولانی طول كشید نسبت به پرونده های مشابه چند وقت گذشته
چرا تابو درست میكنید كه هر متجاوزی برای فرار از اعدام مجبور به كشتن قربانی اش شود....تازه روابط جنسی بسیار محدود شده برای نوجوانان.....بیچاره نوجوانان كه باید بسیار محرومیت جنسی متحمل شوند....الان ستایش كوچولو زنده بود.
موافقم بانظرتون
اینطورادمها واسه سلامتی جامعه مضر هستن بایداعدام بشه