نظرات شما ( 16 نظر )

چرا باید ارزان شود مگر دلار ارزان شده؟ خودرو که گران نشده این پول مملکته که کم ارزش شده به این دلیل فکر میکنید که همه چیز گران شده.