نظرات شما ( 17 نظر )

ما هم تاشهریور وقتمون تموم میشه با این اجاره ها ی سرسام اور ماهم باید زیر پل سیدخندان چادر بزنیم
وای! طفلكی ها! سه تا بچه كوچیك داره نمی شه كه بدون سرپناه. ایشالا مشكلشون زودتر برطرف شه!