نظرات شما ( 17 نظر )

فقط مردمو بیچاره کردین همین
خدایا به ما رحم کن بااین وضع درآمد و حقوق کم و با این گرانی روزافزون و تورم مادام العمر واقعا جای تدبیر وامید خالیست.