نظرات شما ( 25 نظر )

پسره پشت لبش سبز شده هوس ماشین شاسی بلند زده بسرش.حالا هم داره با پافشاریش قیمتو میبره بالا...
دوستان عزیز چاقو از خیلی سالها پیش شده بلای جان همدان
این شخص یكبار زنجرش را كشیده واینكه دوباره زنده شده است كار خداست و نه خانواده شاكی میتوان دیه بگیرن ن كسی حق اعدام دوباره ی این شخص را دارد.
مطابق قانون قصاص انجام شده و با زنده شدن متهم حق قصاص از شاكی سلب میشود و دیه باقی میماند.
با توجه به حكم صادره و اجرا شدن حكم وزنده مانده متهم این خواست الهی بوده وگرنه در این كشور روزانه چندین نفر اعدام می شوند وهیچ كدام زنده نمی ماند پس نتیجه میگیریم كه خداوند هیچ كارش بی حكمت نیست توصیه من به فرزندان مقتول این است كه با توجه به حكم مقام معظم رهبری بهتر است مصالحه شود و به خاطر خداوند گذشت نمایند
مگه می شه دیه بگیرند و بعد دوباره بگن نه می خوایم بمیره طرف ؟؟؟؟؟؟ ینی قانون اینقدر كشكیه ؟ نمی خوام قضاوت كنم ولی شاید از همچون مردی كه چشمش دنبال ناموس شریكشه همچین بچه هایی هم تربیت می شن دیگه . امان از ذااااااااااات بد
پسر مقتول باید ازداشتن همچنین پدری خجالت می كشید نه اینه پرونده رو دوباره به جریان بندازه. خجالت آوره آقای پسر مقتول
به نظر من قاتل به خواست خدا زنده شده .خانواده مقتول قصدسر كیسه كردن خانواده اعدامی را دارند .
اینجور اشخاص مردنشان بهتر تا اینكه زنده بمانن جنگ یا باید سر ناموس باشد یا ملك هركسی هم دنبال كثافتكاری باشه همین مجازاتشه خدا خودش حق را به حقدار رسونده ی بار اعدام شده و بعد زنده شده پس حقش نیست چون خدا عمر دوباره بهش عطا كرده واقعا قباحت داره این بچه ها هم باید از كار پدرشان خجالت بكشن ن اینكه با افتخار بگن ما قصاص میخواهیم ولی مثل اینكه مثل پدرشان هستند
به نظر من اول كسی كه مرده حقش بوده چون چنین پیشنهادی به زن شریكش داده .تو این دوره زمانه كسی بی دلیل كسی را نمی كشه