• عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. 14 اسفند 91. منبع: BBC.

 • دنیا به روایت تصویر

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. دور دنیا به روایت تصویر. 12 اسفند 91. منبع: AFP ،Reuters .

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در هفته گذشته (23 فوریه تا اول مارس) وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده اند.عکس ها گویاترین بخش اخبار جهان را تشکیل می دهند. نگاهی کوتاه به عکس های خبری برگزیده هفته. 12 اسفند 91. منابع: AFP,BBC,Reuters.

 • 10 عکس از دور دنیا

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. 10 عکس از دور دنیا. 11 اسفند 91. منبع: Francetvinfo.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. 11 اسفند 91. منبع: BBC.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. 9 اسفند 91. منابع:BBC,REUTERS.

 • 10 عکس از حیات وحش

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: نشریه نشنال جئوگرافیک در انتشار عکس های متنوع به ویژه از حیات وحش‌ ازسلیقه خاصی برخوردار بوده و از نظر کیفیت و سوژه از جمله بهترین نشریات در انتخاب عکس محسوب می شود.نگاهی به 10 عکس برتر حیات وحش از نشنال جئوگرافیک. 9 اسفند 91 . منبع: نشنال جئوگرافیک،National Geographic.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. هشتم اسفند 91. منابع: BBC ،AFP.

 • دنیا از نگاه دوربین

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. دنیا از نگاه دوربین. هشتم اسفند 91. منبع: Francetvinfo.

 • روستایی در فرانسه

  عکاس: گزارش تصویری

  روستا

 • کشتزارهای رویایی

  عکاس: گزارش تصویری

  کشتزارهای رویایی

 • نبرد شیرها

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: این تصاویر حیرت آور و نادر در پارک وحش ملی سرنگتی در تانزانیا گرفته شده اند. کمتر اتفاق می افتد که شیرهای ماده به نرها حمله کنند. آندرو آتکینسون " Andrew Atkinson" یک عکاس آماتور از فاصله 20 متری صحنه نبرد تصاویر آن را با دوربینش ثبت کرده است. پنجم اسفند 91 . عکاس : ANDREW ATKINSON .منبع: FOTOLIBRA .

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در هفته گذشته (16 تا 22 فوریه) وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده اند.عکس ها گویاترین بخش اخبار جهان را تشکیل می دهند. نگاهی کوتاه به عکس های خبری برگزیده هفته. پنجم اسفند 91. منبع: Le Figaro .

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. چهارم اسفند 91. منبع: BBC.

 • 10 عکس از دور دنیا

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. 10 عکس از دور دنیا. 29 بهمن 91. منبع: Francetvinfo.