• عامل قتل هولناک مرد طلافروش

    نزول و شیشه زندگی‌ام را تباه کرد

    صدای اره برقی که از مشاور املاکی رضا بلند شد، تک و توک همسایه‌ها خود را به پشت پنجره خانه‌شان رساندند و به خیابان خیره شدند. روشنایی کم جان تیر چراغ برق، روی کرکره مغازه رضا افتاده بود. سوز دی ماه در جان نیمه شب رخنه کرده بود. سرکی کوتاه کشیدند. آدمیزاد در خیابان پرسه نمی‌زد. پرده را انداختند و نگاه از خیابان برداشتند. آنها نمی‌دانستند رضا، طلافروش 60 ساله محله را کشته و در حال مثله کردن جسدش با اره برقی است.

  • سرنوشت متفاوت متهمان 3 پرونده جنایی

    سرنوشت متهمان سه پرونده جنجالی با حکم قضات دادگاه کیفری استان تهران به طناب دار و میله‌های زندان گره خورد.

  • بازداشت قاچاقچی بین‌المللی و کشف تجهیزات پیشرفته نظامی

    ماموران انتظامی شرق کشور در سه عملیات جداگانه موفق به بازداشت قاچاقچیان سابقه‌دار و کشف محموله موادمخدر از آنها شدند.