• حدیث روز

  امام موسی کاظم(ع) : مشورت با عاقلِ خیرخواه، خجستگی، برکت، رشد و توفیقی از سوی خداست.

 • حدیث روز

  امام علی (ع): عاقل‌ترین مردم کسی است که در امور زندگی‌اش بهتر برنامه‌ریزی کند و در اصلاح آخرتش بیشتر همت نماید.

 • حدیث روز

  امام صادق (ع): عمل اندک و بادوام که بر پایه یقین باشد در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد، برتر است.

 • حدیث روز

  امام علی(ع): بنیان سیاست، عدالت است.

 • حدیث روز

  امام علی (ع): نشانه ایمان این است که راستگویی را هر چند به زیان تو باشد بر دروغگویی گرچه به سود تو باشد، ترجیح دهی.

 • حدیث روز

  امام جعفر صادق(ع): چنان از خدا بترس که گویا او را می‌بینی و اگر تو او را نمی‌بینی، او تو را می‌بیند.

 • حدیث روز

  امام علی(ع): آنچه برای خود می‌پسندی برای مردم بپسند تا مسلمان باشی.

 • خواص خواندن آیت الکرسی

  آیات مبارکه قرآن، همواره در زندگی راهنما و به اصطلاح مشکل گشای، مسائل بوده و خواهد بود و آیات ذکر شده مسیری است برای استجابت دعا و نیازهای بندگان.

 • حدیث روز

  امام رضا(ع): امین‌ به‌ تو خیانت‌ نکرده‌ (و نمی‌کند) و لیکن‌ (تو) خائن‌ را امین‌ تصور نمودی.‌

 • حدیث روز

  امام موسی کاظم: هر که می‌‌خواهد قوی‌ترین مردم باشد بر خدا توکل کند.

 • حدیث روز

  به خدا توکل کنید تا دشواری‌ها آسان شود

  امام علی (ع): هر کس به خدا توکل کند، دشواری‌ها برای او آسان می‌شود و اسباب برایش فراهم می‌شود.

 • مقدار مجاز لمس بدن محارم

  در متن زیر به پرسش و پاسخی درخصوص مقدار مجاز لمس بدن محارم می‌پردازیم.

 • حدیث روز

  امام حسن (ع): هر که احسان‌های خود را برشمرد، بخشودگی خویش را از بین برده است.

 • حدیث روز

  امام علی(ع) : توکل بر خداوند مایه نجات از هر بدی و محفوظ بودن از هر دشمنی است.

 • حدیث روز

  امام حسن(ع): احسان آن است که تاخیری در پیش و منتی در پس نداشته باشد.

 • حدیث روز

  امام علی(ع): حکیم نیست آن کس که مدارا نکند با کسی که چاره‌ای جز مدارا کردن با او نیست.

 • حدیث روز

  پیامبر اکرم(ص): هرکس به نیازمند کمک مالی و با مردم منصفانه رفتار کند، چنین کسی مومن حقیقی است.

 • حدیث روز

  امام علی (ع): آن‌که از خویش راضی است، عیب‌اش از او پوشیده خواهد ماند.