کلمه کلیدی: ۹ کشته و زخمی بر اثر انفجار در جنوب بغداد