کلمه کلیدی: متوسط اجاره‌بها در تهران متری ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان