کلمه کلیدی: روحانی فرا رسیدن سال ۱۳۹۶ را به رهبر معظم انقلاب تبریک گفت