کلمه کلیدی: دستخط فارسی سفیر ژاپن برای درگذشت هاشمی+ عکس