کلمه کلیدی: موگرینی: امکان مذاکره مجدد در مورد توافق هسته ای وجود ندارد