تصویر علیرضا  شاه محمدی

علیرضا شاه محمدی

آواز را از کودکی نزد پدر که خود از شاگردان استاد محمود کریمی بود، آغاز کرد و از 11 سالگی (به مدت 8 سال) نزد ستاد حاتم عسگری فراهانی ادامه داد. اولین کنسرت رسمی خود را در سن 14 سالگی با هنرجویان مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در دانشکده صدا و سیما اجرا کرد. از سال 1379 به اتفاق پیمان خسروی و نوید افقه گروه مسیحا را تشکیل داد و کنسرت‌هایی در بناهای تاریخی شهر شیراز و تهران و نیز چند کشور اروپایی اجرا کرد.

آلبوم های علیرضا شاه محمدی