تصویر قاسم  افشار

قاسم افشار

قاسم افشار متولد سال 1344 تهران است. او با اولین ترانه اش وقف پرنده ها به شهرت رسید . او از آن هنگام به بعد مسیر رو به جلویی را در عرصه موسیقی پاپ ایران طی کرده است . افشار یک هنرمند وسواسی است و کارهایش را به دقت انتخاب می کند . او در عین حال که به موفقیت چشمگیری در عرصه موسیقی پاپ رسیده ، اما بی ادعا و فروتن است .

پخش آهنگهای قاسم افشار