کلمه کلیدی: پاسخ آیت الله هاشمی به مسئول سعودی حین بازدید از باغ فدک