کلمه کلیدی: نظر رئیس رسانه ملی درباره زنده بودن مناظره‌ها