کلمه کلیدی: مسئولانی که نویسنده انقلابی را فراموش کرده‌اند