کلمه کلیدی: شور و نشاط مردم در پر تب و تاب‌ترین شب سال