کلمه کلیدی: انتخابات ریاست جمهوری مردمی

  • جام جم آنلاین روایت می کند

    طنز نامزدهای فوق مردمی

    در این فیلم کاندیدای طنز مردمی برای انتخابات ریاست جمهوری را مشاهده می کنید.