نتایج جستجو برای: مهدی ایمانی
  • زندگی عشایر ارسباران

    عکاس: مهدی ایمانی

    زندگی عشایر ارسباران آمیخته با زیبایی و سختی های فراوان است. عشایر پیش از آن که طلوعی بر زمین و زمان روشنایی بخشد قبل از خروس خوان صبح و همقدم با نسیم سحرگاهان روز خود را آغاز می‌کنند، طبیعت دل انگیز و روح نواز دشت ها و کوه‌های با صلابت مامن آنهاست و سادگی و صمیمیت پیشه آنها.