صدا

  • چهارشنبه 27 اسفند 1393 13:30

  انتشار چهارمین نوار شورای امنیت کشور در روزهای آخر حکومت پهلوی / صوت

  چهارمین نوارمربوط به نشست شورای عالی امنیت کشور در اواخر حکومت رژیم پهلوی بدست موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی رسید. لازم به ذکر است که اصل این نوار تقریبا از ابتدای شروع جلسه ضبط نشده است . از حال و هوای سخنان شاپور بختیار معلوم است دستگاه ضبط صوت را پس از گذشت چند دقیقه روشن کرده اند.

  • دوشنبه 11 اسفند 1393 12:15

  سومین نوار شورای امنیت کشور به ریاست شاپور بختیار

  ترس و نگرانی بختیار از راهپیمایی عاشورای حسینی/ صوت

  درادامه انتشارنوارهای برجای مانده از جلسات شورای امنیت کشور در آخرین روزهای حکومت پهلوی دوم، سومین نوارصوتی این جلسات توسط سایت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی در اختیار علاقه مندان به تاریخ معاصر ایران قرارمی گیرد.

  • چهارشنبه 29 بهمن 1393 11:49

  دومین نوار جلسه مذاکرات شورای امنیت کشور در بهمن 1357 / صوت

  موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی دومین نوار مربوط به مذاکرات شورای امنیت کشور در روز 11 بهمن1357 یک روز قبل از بازگشت امام خمینی (ره) به کشور را منتشر کرد.

  • سه شنبه 21 بهمن 1393 17:33

  نقشه بختیار برای ربودن هواپیمای حامل امام خمینی/ صوت

  درفایل صوتی که در ذیل ملاحظه می کنید ،گفتگوهای اعضای شورای امنیت کشور را به ریاست شاپور بختیار می شنویم . این جلسه در یکی از روزهای سوم تا هشتم بهمن ماه 1357 در محل نخست وزیری در تهران برگزار شده است . دراین جلسه مهم شاپور بختیاربا بعضی از اعضای کابینه و فرماندهان ارتش در باره راههای جلوگیری از ورود امام خمینی (ره) به کشور مشورت می کند.

  • یکشنبه 19 بهمن 1393 12:18

  صدای رادیو ملی در هنگام ورود امام خمینی به تهران / صدا

  صوتی کم تر شنیده و خاطره انگیز از هنگام ورود امام خمینی (ره) به فرودگاه مهرآباد تهران

  • یکشنبه 20 بهمن 1392 16:53

  قدیمی ترین سند صوتی تاریخ ایران

  مظفرالدین شاه خطاب به اتابک اعظم

  فایل صوتی که می شنوید صدای مظفرالدین شاه است . این تنها صدای ضبط شده از این شاه قاجار است که طی سخنانی از اقدامات و عملکرد صدر اعظم خود میرزا علی اصغرخان اتابک قدردانی کرده است.