دو قرن اول

  • یکشنبه 24 اسفند 1393 20:30

  قم در دو قرن نخست هجری

  شهر باستانی قم، که احیای آن را بعد از آن که به دست اسکندر ویران شد به قباد ساسانی نسبت می دهند، به سال 23 قمری، به دست اعراب فتح شد.

  • سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 17:08

  عیاران و طراران

  سیستان دیار جوانمردان

  قبل از عصیان معاویه و جنگ صفین و حُکم حَکَمین و استعفای امام حسن(ع) از خلافت و شهادت امام حسین(ع) و حرکات زشت دیگر یزید اعم از قتل عام مردم مدینه و دستور سنگساری بر خانه کعبه و ستمکاری‌های حجاج، جماعتی از مسلمین که سیره بی‌آلایش حضرت رسول(ص) و خلفای راشدین را دیده یا شنیده بودند، جمیع این حرکات را خلاف اسلام و خارج از حدّ انصاف و انسانیت دانسته سر مخالفت با خلفای زمان و عمال ایشان برداشتند و به خوارج که در تقبیح این اعمال با آن جمع هم‌عقیده بودند، پیوستند و چون از آزار عمّال بنی‌امیه در زحمت بودند همه وقت به ولایات دوردست مثل سواحل خلیج فارس و دریای عمان و آفریقا پناه می‌جستند.