• 14 خدمه کشتی بدون آذوقه در میان دریا گرفتار شده‌اند

    زورگیری روی آب +عکس

  • قتل ۸ زن با طناب سفید!

چندرسانه ای